Начало

Последни новини

 

Сдружение АРТИСТАУТОР е организация за колективно управление и защита на правата на артистите-изпълнители, по смисъла на чл.40 от ЗАПСП, учредена през 1998г.

АРТИСТАУТОР е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело № 9847\98 по описа на Софийски градски съд.

За осъществяване на дейността си по управление и защита на правата на артист-изпълнителите, АРТИСТАУТОР  е   регистрирано в специалния Регистър на колективните организации към Министерството на културата, за което е издадено Удостоверение за регистрация № 62-00-181/05.07.2012г. (стр.1) (стр.2) .

В Сдружение АРТИСТАУТОР членуват повече от 310 професионални артист-изпълнители, участващи в създаването на аудиовизуални произведения.

Лятна сесия 2018

Лятна сесия 2018 Уважаеми Колеги, Управителният съвет на Сдружение “АртистAутор” Ви уведомява, че лятната сесия за изплащане на изпълнителските … продължи...

АртистАутор – Устав, Правила за разпределение, Членски договор

Уважаеми Колеги, Във връзка с приетите промени в Закона за авторско право и сродните му права /ЗАПСП/, приети на 29.03.2018г. екипът на АртистАутор … продължи...

Покана за Общо събрание

Уважаеми Колеги, Управителният съвет на „АртистАутор” свиква OБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 10-ти ЮНИ  2018г. /неделя/ от 10:00 часа … продължи...