Начало

Последни новини

 

Сдружение АРТИСТАУТОР е организация за колективно управление и защита на правата на артистите-изпълнители, по смисъла на чл.40 от ЗАПСП, учредена през 1998г.

АРТИСТАУТОР е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело № 9847\98 по описа на Софийски градски съд.

За осъществяване на дейността си по управление и защита на правата на артист-изпълнителите, АРТИСТАУТОР  е   регистрирано в специалния Регистър на колективните организации към Министерството на културата, за което е издадено Удостоверение за регистрация № 62-00-181/05.07.2012г. (стр.1) (стр.2) .

В Сдружение АРТИСТАУТОР членуват повече от 310 професионални артист-изпълнители, участващи в създаването на аудиовизуални произведения.

Зимна сесия 2018

Уважаеми Колеги, Управителният съвет на Сдружение “АртистAутор” Ви уведомява, че зимната сесия за изплащане на изпълнителските възнаграждения, съгласно … продължи...

Годишен отчетен доклад 2017 COPY-BG

Годишен отчетен доклад 2017 COPY-BG - 26072018 … продължи...

Годишен отчетен доклад за 2017г

Годишен отчетен доклад за 2017г … продължи...