Начало

Последни новини

 

Сдружение АРТИСТАУТОР е организация за колективно управление и защита на правата на артистите-изпълнители, по смисъла на чл.40 от ЗАПСП, учредена през 1998г.

АРТИСТАУТОР е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по фирмено дело № 9847\98 по описа на Софийски градски съд.

За осъществяване на дейността си по управление и защита на правата на артист-изпълнителите, АРТИСТАУТОР  е   регистрирано в специалния Регистър на колективните организации към Министерството на културата, за което е издадено Удостоверение за регистрация № 62-00-181/05.07.2012г. (стр.1) (стр.2) .

В Сдружение АРТИСТАУТОР членуват повече от 310 професионални артист-изпълнители, участващи в създаването на аудиовизуални произведения.

ЗИМНА СЕСИЯ 2017- ГЛАВНИ РОЛИ

 Уважаеми Колеги, Във връзка със зимната сесия и с цел максимално удобство за Вас сме изготвили списъци с  имената на актьорите и излъчените … продължи...

Дублаж – лятна сесия 2017

Уважаеми Колеги, Във връзка със лятната сесия и с цел максимално удобство за Вас сме изготвили списъци с  имената на актьоритe, озвучаващи … продължи...

Лятна сесия 2017- ГЛАВНИ РОЛИ

 Уважаеми Колеги, Във връзка със лятната сесия и с цел максимално удобство за Вас сме изготвили списъци с  имената на актьорите и излъчените … продължи...